Skip to main content

O dostrzeganiu w dziecku jego mocnych i słabych stron. Uczenie komunikowania się i nazywania własnych emocji oraz sposobach radzenia sobie z nimi.

Fundacja Nie Widać Po Mnie jest realizatorem projektu: „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego’ dotycząca psychoedukacji dzieci, młodzieży oraz ich rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych” Partnerem Projektu jest Centrum CBT. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Skip to content