Skip to main content
Aktualności

Zadbanie o kondycję psychiczną i wsparcie pracowników ochrony zdrowia jest fundamentem dobrze działającego systemu ochrony zdrowia – konferencja prasowa w Dniu Walki z Wypaleniem Zawodowym

Zdrowie psychiczne medyków to temat przewodni konferencji prasowej „BEZPIECZNY MEDYK BEZPIECZNY PACJENT” Fundacji Nie Widać Po Mnie, która odbyła się w Dniu Walki z Wypaleniem Zawodowym 14.09.2022 we współpracy z Naczelną Izbą Lekarską.

W dyskusji udział wzięli: dr Łukasz Jankowski, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Magda Flaga-Łuczkiewicz, Pełnomocnik NIL ds. zdrowia lekarzy, prof. Ewa Mojs, Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji, prof. Zbigniew Włodarczyk, kardiolog, jeszcze jeden pan doktor :D, dr Anna Kaźmierczak-Mytkowska, psycholog kliniczna, dr Katarzyna Kamińska, p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. 

Zdrowie psychiczne pracowników medycznych przez lata było marginalizowane i niezauważane. Osoby pracujące w zawodach medycznych, związanych z ratowaniem życia, narażone są na doświadczanie wysokiego poziomu stresu, niepokoju, a nierzadko także wypalenia zawodowego. Jak podkreślali naseksperci, to właśnie osoby wykonujące zawody pomocowe; ratunkowe, obarczone wysokimi oczekiwaniami społecznymi zdecydowanie częściej doświadczają wypalenia zawodowego. Pojawiają się zaburzenia poznawcze, somatyzacje, zaburzenia snu, apetytu, przewlekłe zmęczenie, którego nie niweluje już nawet urlop, obniżenie poczucia własnej wartości. A to często pierwsze objawy przeciążenia i wyczerpania emocjonalnego, które w konsekwencji mo doprowadzić do wypalenia czy zaburzeń psychicznych. 

Czy bohaterowie też chorują? Czy medyk także może doświadczać stanów obniżonego nastroju, może doświadczać lęku, może być uzależniony, wypalony? 

Podczas konferencji prasowej istotnym obszarem, który wysuwa się też jako jeden z głównych wniosków, stał się dysonans między istotnością problematyki zdrowia psychicznego medyków i jednoczesną barierą środowiska przed korzystaniem ze wsparcia.

Nierzadko pracownicy medyczni przekonani są, że takiej pomocy nie potrzebują, że sobie radzą, że potrzebują tylko trochę odpoczynku i to wszystko minie. Narastająca frustracja sprawia, że coraz więcej siły potrzebują wkładać w codzienne obowiązki. Dodatkowo społeczne postrzeganie jako bohaterów utrudnia wyjście z przekonań: „muszę sobie poradzić”, „muszę być silny”.

NIE WIDAĆ PO MNIE….

Podczas dzisiejszej konferencji Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji – prof. Ewa Mojs prezentowała wyniki przeprowadzone przez Fundację NWPM, które pokazały, że personel medyczny częściej doświadcza objawów depresyjnych niż osoby niewykonujące zawodów medycznych. Jak podkreślała nasza ekspertka – czynnikiem, który znacznie wpłynął na pogorszenie zdrowia psychicznego personelu medycznego, przede wszystkim personelu pielęgniarskiegoktóry wykazał najwyższy poziom depresji, lęku i stresu – była pandemia COVID-19. Tak naprawdę pandemia wzmocniła i uwypukliła problem, który istniał już od dawna. 

Bagatelizowany przez lata problem, stał się swoistym społecznym tabu, które jedynie umacnia istniejące w niektórych środowiskach przekonanie, że medyk musi być silny i medyk sobie poradzi. 

Jako Fundacja dostrzegamy przed jak ogromnym wyzwaniem stoi dzisiaj ochrona zdrowia. Ochrona zdrowia czyli ludzie. Przepracowani, zestresowani, wypaleni.  

Nasi eksperci byli zgodni, iż obszarem sprzyjającym zaniedbaniu zdrowia psychicznego pracowników medycznych jest także znikomy dostęp do pomocy psychologicznej, a także niskie finansowanie ochrony zdrowia psychicznego.

Wnioski, które wysuwają się jako najistotniejsze to edukacja – społeczeństwa, w tym szczególnie istotna wydaje się być edukacja właśnie w ochronie zdrowia – kadry menadżerskiej,  dyrektorów szpitali, pracowników medycznych, w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego, objawów wypalenia zawodowego, a przede wszystkim dbania o zdrowie psychofizyczne i zarządzania stresem.

Potrzebujemy mówić, zauważać, normalizować emocje i łamać tabu. Istotą jest wyłapywanie objawów na wczesnym ich etapie i skuteczne realizowanie strategii wspierających i zaradczych. Istotą problemu pozostaje także niedofinansowanie ochrony zdrowia psychicznego i utrudniony dostęp do specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego.

Na gruncie tych problemów i widząc ogromnie ważny obszar do działania, Fundacja NWPM stworzyła projekt W(y)SPA Wsparcie dla Medyka. Celem projektu jest zapewnienie pracownikom podmiotów leczniczych dostępu do wykwalifikowanej kadry specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego. 

Zadbanie o kondycję psychiczną i wsparcie pracowników ochrony zdrowia jest fundamentem dobrze działającego systemu ochrony zdrowia.  

Skip to content