Skip to main content

“Znęcanie się uniemożliwia nam bycie tym, kim chcemy być”. 

Przemoc rówieśnicza jest zaburzeniem sił. Mimo braku różnicy wieku, oprawca jest silniejszy, ofiara zdecydowanie słabsza i nie ma możliwości się bronić. To powoduje, że akty przemocy przybierają charakter powtarzającego się dręczenia. Mogą przejawiać się pod różnymi postaciami, Mówimy o bullyingu:

 • fizycznym,
 • werbalnym,
 • na tle seksualnym,
 • w formie upokorzeń intymnych,
 • materialnym,
 • relacyjnym, 
 • internetowym, sieciowym (cyberbullyingu).

Najtrudniejsza dla dzieci – wg nich samych – jest przemoc relacyjna. Związana jest bowiem z wykluczeniem z grupy, z którą spędzają najwięcej czasu. 

Tymczasem cyberbullying obejmuje wszystkie sfery życia młodego człowieka. Przenika poza mury szkoły, wchodzi z dzieckiem do sklepu, do domu, towarzyszy mu w pokoju przed snem i po przebudzeniu. Przemoc w internecie jest szczególnie dotkliwa, bo nie da się od niej uciec, opuszczając klasę. 

Bez względu jednak na formę, jaką przybiera, niesie ze sobą ogromny bagaż konsekwencji, z którymi mierzy się ofiara. Często czuje ona osamotnienie. Spada jego poczucie własnej wartości, a przedłużające się dręczenie może doprowadzić nawet do zaburzeń depresyjnych, myśli i prób samobójczych. 

Ofiary szybko też stają się podejrzliwe, dlatego czasem reagują irytacją i wybuchem na wszelkie próby pomocy od swoich kolegów i koleżanek – świadków przemocy.  

Tymczasem statystyki potrafią zjeżyć włos na głowie. 

Według danych UNICEF na całym świecie 1 na 3 dzieci przyznaje się do bycia dręczonym, a 3 na 10 do bycia oprawcą. Bullying to palący problem w szkole, a walka z nim musi rozpocząć się od edukacji dzieci i nastolatków w kierunku form przemocy, konsekwencji jakie ona rodzi oraz możliwości szukania pomocy.  

O tym właśnie jest najnowszy odcinek podcastów cyklu “Przerwy na emocje”. W rozmowie, zatytułowanej “Problem Bullyingu zaczyna się i kończy na nas” dotykamy najważniejszych kwestii związanych z tym zjawiskiem. Mówimy m.in. o:

 • formach przemocy rówieśniczej,
 • konsekwencjach dla ofiary,
 • postępowaniu w przypadku jej doświadczania,
 • sposobów szukania pomocy,
 • co powinniśmy zrobić jako świadkowie przemocy. 

O tym trzeba mówić, bo wszystko zaczyna się i kończy na nas. Tym razem prowadzący Łukasz Grzanek gości Martę Zambrowską – psycholożkę, terapeutką wczesnego wspomagania rozwoju, trenerkę umiejętności społecznych, pracującą z dziećmi i młodzieżą szkolną. Podcast dostępny jest na platformie Spotify.

Wprawdzie cykl “Przerwa na emocje” skierowany jest głównie do młodzieży, to z tematem bullyingu powinni zapoznać się też dorośli, aby być wyczulonym na symptomy i sygnały dawane przez dzieci. Zachęcamy więc gorąco do wysłuchania rozmowy.

Skip to content