Skip to main content

Ministerstwo Zdrowia realizuje program wsparcia kadry medycznej i studentów kierunków medycznych

 

O trudne emocje na szpitalnych korytarzach czy w karetce pogotowia nietrudno. Spotykają się tam ludzie, którym przyświeca jeden cel, ale jednocześnie stoją niejako po innych stronach barykady. To często rodzi konflikt!

Relacja pacjent-medyk jest mocno zachwiana. To zazwyczaj stosunek zależności, gdzie chory czuje się pod władzą lekarza. To może budzić u niego niepokój, lęk i frustrację. Te często przejawiają się gniewem i agresją zwłaszcza w obliczu bólu i niepewności.

Z drugiej strony jest medyk – osoba, która chce pomóc i ma do tego stosowne narzędzia (wiedzę i doświadczenie). Z drugiej jednak również obciążony jest własną historią i cechami indywidualnymi. Przepracowany i żyjący w ciągłym stresie ma mniejszą odporność na stany emocjonalne chorego.

W takich sytuacjach agresja i frustracja często biorą górę.

Tymczasem wcale nie musi tak być.

W tym poradniku pokazujemy Ci:

  • czym są emocje,
  • jakie są ich cechy charakterystyczne,
  • dlaczego nie ma czegoś takiego jak złe/negatywne uczucia,
  • jaka jest rola grup Balinta w regulowaniu emocji w kontekście zawodowym.

Istotną częścią tego opracowania jest także metoda 4 kroków. To praktyczne wskazówki, dzięki którym zdobędziesz umiejętność przyglądania się sobie, analizy swoich reakcji i emocji, a następnie rozpoznawania i werbalizowania potrzeb z szacunkiem dla siebie i innych.

Poradnik jest częścią modułu edukacyjnego.

„Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej” finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Działania 7.1 Osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia.

Zachęcamy do zdobywania wiedzy!

Skip to content