Skip to main content

Ministerstwo Zdrowia realizuje program wsparcia psychologicznego kadry medycznej i studentów kierunków medycznych

 

Ryzyko zaburzeń psychicznych wśród przedstawicieli zawodów medycznych jest większe niż u ogółu populacji. Problem w walce z tymi zjawiskami tkwi nie tylko w samych chorych, ale także w ich kolegach i przełożonych, którzy kryją niebezpieczne zachowania i praktyki lub też nie wiedzą, jak postąpić, gdy je zauważą.

W kolejnym praktycznym przewodniku „Jak pomóc koledze/koleżance? Dobre praktyki w zakresie interwencji koleżeńskich” nasza ekspertka od zdrowia psychicznego lekarzy — dr Magdalena Flaga-Łuczkiewicz daje wskazówki, jakie działania podjąć, gdy kolega lub koleżanka z pracy potrzebuje pomocy w walce z uzależnieniem czy depresją tak, aby wsparcie to było jak najbardziej efektywne.

Specjalistka tłumaczy:

  • dlaczego ukrywanie problemów niesie ze sobą konsekwencje dla chorego, pacjentów i całego systemu.
  • czym jest triada Look — Listen — Link,
  • jak reagować w przypadku sygnałów o ryzyku wystąpienia zdarzenia suicydalnego,
  • do kogo zgłosić się po pomoc.

Na depresję cierpi ok. 30% lekarzy, dotyka ona 38% studentów medycyny pierwszego roku. Z problemem alkoholowym mierzyć się może nawet 10% lekarzy, a od narkotyków uzależnionych jest 8-15% kadry ochrony zdrowia. Skala tych zjawisk jest ogromna. Warto więc wiedzieć, jak się z nimi mierzyć, by nie być tylko „biernym obserwatorem”

 „Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej” finansowany jest  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Działania 7.1 Osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia.

Skip to content