Skip to main content

W dniu 17 lutego  odbyła się konferencja “NeuroAKTYWNI – ZABURZENIA KONCENTRACJI I ADHD”, stanowiąca integralną część cyklu wydarzeń popularno-naukowych skoncentrowanych wokół psychologii klinicznej. Konferencja była nie tylko świetną okazją do poszerzenia wiedzy na temat zaburzeń koncentracji uwagi, ale także do spotkania przedstawicieli świata nauki oraz praktyków z różnych obszarów związanych z psychologią kliniczną.

Podczas wydarzenia eksperci z dziedziny psychologii klinicznej oraz neurologii prezentowali najnowsze badania, metody terapeutyczne oraz dobre praktyki w pracy z osobami dotkniętymi różnymi formami zaburzeń koncentracji uwagi, w tym ADHD. Naszą szczególną uwagę zwróciło spotkanie z dr n. med. Kajetaną Foryciarz, która poruszyła temat ADHD u kobiet, podkreślając znaczenie uwzględnienia różnic płciowych w diagnozowaniu i leczeniu. Jej prezentacja skupiła się także na najlepszych praktykach terapeutycznych, które uwzględniają potrzeby kobiet z ADHD, aby zapewnić im skuteczną pomoc i poprawić jakość życia.

W trakcie konferencji, mieliśmy okazję również wysłuchać prelekcji:

  • Marta Cieślik – ADHD na świecie. Najlepsze praktyki w diagnozie i wspieraniu osób z ADHD,
  • Jowita Wowczak – Uważność jako fundament nauki, życia społecznego i spokojnego życia,
  • Robert Frankowski – Dieta w terapii jako fundament,
  • Łukasz Żynda – Zaburzenia integracji sensorycznej i ich wpływ na koncentrację. Terapia, wskazówki w domu i w szkole,
  • Monika Sroka-Ossowska – Jak wzmacniać samoocenę dziecka z ADHD?,
  • dr Wenesa Gajos – Co wiemy o konsekwencjach życia z ADHD?,
  • Bernadetta Bieszczanin – ADHD u dorosłych (fakty i mity),
  • Stowarzyszenie Attentio – ADHD i nauka przez całe życie – osoby z ADHD dyskutują o edukacji. Panel dyskusyjny.

Wydarzenie zgromadziło szerokie grono uczestników, w tym rodziców, terapeutów, nauczycieli oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką zaburzeń koncentracji uwagi. Konferencja NeuroAKTYWNI przyniosła inspirujące prelekcje wspierając rozwój wiedzy oraz praktyki w obszarze psychologii klinicznej i neurologii.

Cieszymy się, że nasza fundacja mogła być partnerem tak ważnej inicjatywy i wspierać działania mające na celu zwiększenie świadomości oraz poprawę diagnozy i leczenia ADHD. Jesteśmy przekonani, że nasza wspólna praca przyniesie korzyści dla osób dotkniętych tym zaburzeniem, ich rodzin oraz społeczności jako całości. Dziękujemy za możliwość uczestnictwa w tym znaczącym przedsięwzięciu i za zaangażowanie w działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego.

Skip to content