Skip to main content

Program „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji rodziców/opiekunów w zakresie rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży” dofinansowany ze środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

Jako dorośli rzadko rozumiemy dzieci – zwłaszcza te najmłodsze, które operują uboższym językiem i postrzegają otoczenie w zupełnie inny sposób. Jednak to właśnie jako rodzice jesteśmy ich przewodnikami po świecie emocji. Musimy je wspierać, otaczać opieką, a przede wszystkim okazywać akceptację dla ich uczuć, przeżyć i reakcji.

To w takiej atmosferze kilkulatek powoli uczy się samokontroli i samoregulacji, która rozumiana jest jako równowaga pomiędzy rozumieniem a zaspokajaniem swoich potrzeb.

Jak jednak rozpoznać, czy dane zachowanie jest naturalnym procesem rozwojowym dziecka czy jest ono już przekroczeniem granic? Czy płaczliwość 7-latka powinna nas niepokoić? Czy tupanie w sklepie i próba wymuszenia zabawki przez 2-latka jest normą?

To trudne, a sami rodzice często się gubią w emocjach swoich pociech. Dlatego przygotowaliśmy krótki przewodnik: “Rozwój emocjonalny dziecka”. Jego autorka, Aleksandra Tokarska, pedagog i psycholog, przedstawia w nim kolejne etapy zachowań maluchów od urodzenia po 10. rok życia. Pokazuje, jak w tym czasie zmienia się ich postrzeganie świata oraz potrzeby. Wskazuje też różnice pomiędzy samoregulacją a samokontrolą oraz mówi o roli rodziców w budowaniu środowiska, w którym kilkulatek  może uczyć się rozpoznawania, nazywania i zaspokajania swoich potrzeb emocjonalnych w sposób właściwy, zdrowy i bezpieczny.

Ebook przygotowany został w ramach programu „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji rodziców/opiekunów w zakresie rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży”.

Zadania dofinansowane są ze środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Skip to content