Skip to main content

Program „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji rodziców/opiekunów w zakresie rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży”

Współczynnik rozwodów w Polsce w 2022 r. wyniósł 15,9%. Zazwyczaj decyzja o rozstaniu poprzedzona jest długim okresem kłótni, awantur lub po prostu braku jakiejkolwiek komunikacji w związku. Czasem parom udaje się przerwać pasmo nieporozumień. Zdarzają się też sytuacje, w których osoby pozostają ze sobą mimo pogarszającej się atmosfery.

Tymczasem ciągłe konflikty i kryzysy w związku wpływają nie tylko na dorosłych. Najbardziej cierpią dzieci. Im są starsze, tym większy wpływ ma na nich zachowanie opiekunów. Nie rozumieją źródła nieporozumień i często czują się za nie odpowiedzialne. Żyją w ciągłym napięciu, lęku, stresie. Każdy niewyjaśniony konflikt burzy ich poczucie własnej wartości, odbiera poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, które są kluczowe do budowania samoakceptacji i nabywania umiejętności wchodzenia w interakcję z innymi.

Konsekwencje życia w skonfliktowanej rodzinie pojawiają się szybko. Wśród nich wymienić można m.in.:

  • problemy w nauce,
  • rosnącą agresję,
  • zamknięcie się w sobie,
  • zaburzenia snu,
  • nocne moczenie.

Dzieci żyjące w atmosferze konfliktu są bardziej narażone na zaburzenia psychiczne typu depresja, lęki i fobie. Już w dzieciństwie mogą pojawiać się problemy z wchodzeniem w interakcje z rówieśnikami, a w dorosłym życiu trudności w nawiązywaniu i budowaniu zdrowych relacji z innymi.

Prawdą jest też, że konfliktów nie da się uniknąć.

Są one wpisane w głębokie relacje osób, które przebywają ze sobą na co dzień, a są odrębnymi jednostkami, których potrzeby, oczekiwania i charakter zmieniają się na przestrzeni lat.

Konflikt jest zderzeniem przeciwstawnych potrzeb, dążeń, oczekiwań i/lub poglądów. Wywołuje u nas negatywne emocje, takie jak niezadowolenie, frustracja, poczucie krzywdy, izolacja oraz odrzucenie.

Najważniejsza jest jednak umiejętność zarządzania konfliktem oraz wychodzenia z sytuacji kryzysowych. W ten sposób dorośli nie tylko minimalizują negatywne konsekwencje swoich kłótni u dzieci, ale także uczą ich właściwych postaw w relacjach, szczególnie w napiętych sytuacjach.

W ramach programu  „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji rodziców/opiekunów w zakresie rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży” przygotowaliśmy poradnik “Konflikty w rodzinie”. Jego autorka – Aleksandra Nowak, oligofrenopedagog, pedagog edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – porusza tematy:

  • źródła konfliktu w rodzinie,
  • jego wpływ na dzieci,
  • sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych,
  • jak zapobiegać kryzysom w relacjach.

Zachęcamy do lektury rodziców i nie tylko. Ebook może być dla każdego dorosłego przewodnikiem po związku w fazie kryzysu. Warto wiedzieć, jak wyjść z konfliktów bezpiecznie i wspólnie.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Skip to content