Skip to main content

Projekt “up!Teczka Zdrowia”, Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca wsparcia procesu zdrowienia osób chorujących psychicznie

W 2023 roku wystawiono ponad 1,4 miliona zwolnień lekarskich z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Oznacza to wzrost o ponad 8% w stosunku do 2023 r. Najczęściej L4 lekarze psychiatrzy wystawiali z tytułu silnej reakcji na stres. Na drugim miejscu znalazła się depresja, a za nią lęki i fobie.

Zaburzenie psychiczne zazwyczaj nie ma jednego źródła. Występuje w wyniku nałożenia się na siebie czynników środowiskowych, społecznych, osobistych doświadczeń i cech indywidualnych danej osoby. Bez względu na przyczynę każde zaburzenie jest stanem wpływającym na myślenie i nastrój danej osoby. Wywiera głęboki wpływ na życie codzienne i może odzwierciedlać się w braku lub zmniejszonej zdolności do nawiązywania kontaktów z innymi.

Zaburzenia psychiczne ujęte zostały w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń ICD-10 Światowej Organizacji Zdrowia. Opracowanie daje wytyczne do ich rozpoznawania. Jednak jest zbiorem uogólnionych wskazówek. Każdy z nas jest bowiem inny i zaburzenie może przebiegać u każdego w nieco inny sposób.

  • Jakie są typowe objawy zaburzeń psychicznych?
  • Co powinno nas niepokoić w zachowaniu swoim i najbliższych?
  • Jak przebiega proces diagnostyczny?
  • Jakie są formy leczenia zaburzeń psychicznych?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w ebooku przygotowanym przez psychoterapeutkę z wielkoletnim doświadczeniem, dr Ewę Narkiewicz-Nejno. Poradnik: “Zrozumienie zaburzeń psychicznych. Diagnoza i leczenie” powstał w ramach projektu: “up!Teczka Zdrowia, Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca wsparcia procesu zdrowienia osób chorujących psychicznie”, którego realizatorem jest Fundacja Nie Widać Po Mnie.

Ebook jest bezpłatny.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Skip to content