Skip to main content

W czwartek, 20 czerwca 2024 r. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie nawiązała współpracę z Fundacją Nie Widać Po Mnie, której celem jest poszerzenie pomocy lekarzom i lekarzom dentystom w kryzysach psychicznych. Osoby zrzeszone w Izbie zyskują możliwość korzystania z programów Fundacji, skierowanych zarówno do nich, jak i członków ich rodzin. Umowę o współpracy podpisali: ze strony Fundacji Nie Widać Po Mnie – Urszula Szybowicz oraz Artur Drobniak, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyła również dr Magdalena Flaga-Łuczkiewicz, psychiatra, pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów warszawskiej OIL. Na co mogą liczyć medycy zrzeszeni w Izbie? 

Elżbieta Trybus / OIL w Warszawie

Już od dawna Okręgowa Izba w Warszawie dawała możliwość korzystania z bezpłatnych interwencji kryzysowych, które realizowane były przez zespół dr.Magdaleny Flagi-Łuczkiewicz. 

Dzięki współpracy z Fundacją możliwe będzie rozszerzenie tego wsparcia. 

 

Program “W(y)spa – wsparcie psychologiczne medyków” 

To sztandarowa inicjatywa Fundacji Nie Widać Po Mnie. W ramach programu medycy zrzeszeni w warszawskiej OIL mogą korzystać z bezpłatnych materiałów edukacyjnych, warsztatów i szkoleń, m.in. z zakresu komunikacji z nastawieniem na profilaktykę zdrowia psychicznego i na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.  Jest to o tyle istotne, że problem ten może dotykać nawet 50% przedstawicieli zawodów medycznych. Amerykańskie badania wykazały, że pojawia się ono u 40% chirurgów.  

Lekarze to grupa zawodowa w szczególności narażona na kryzysy psychiczne, takie jak zaburzenia depresyjne, lęki, fobie, Zespół Stresu Pourazowego.  Problem pogłębia fakt, że brakuje systemowej opieki psychologa.  

W tym zakresie ważna jest więc jak największa świadomość zaburzeń i ryzyka ich wystąpienia, a także ich charakterystycznych objawów i możliwości szukania wsparcia. W(y)spa taką wiedzę dostarcza.  

Na dedykowanej platformie (https://niewidacpomnie.org/wyspa/) zamieszczone będą nie tylko materiały edukacyjne. Użytkownicy mają też możliwość tworzyć i uczestniczyć w grupach wsparcia, które również są istotną formą wzajemnej pomocy osób, które wzajemnie rozumieją swoje problemy.  

Atrybutem programu jest  anonimowość co dla medyków jest szczególnie ważne. Często bowiem jej brak stanowi istotną barierę przed szukaniem pomocy. 

 

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego na lata 2023-2025” 

W ramach tej inicjatywy lekarze i lekarze dentyści w wieku senioralnym i zrzeszeni w warszawskiej OIL mają dostęp do konsultacji diagnostycznych w kierunku depresji. Ci, u których potwierdzone zostaną objawy zaburzenia, będą mieli szansę odbycia terapii w postaci 15 godzin bezpłatnych spotkań ze specjalistą zdrowia psychicznego.  

Lekarze mogą skorzystać ze wsparcia w ramach programu do końca 2025 roku. 

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego na lata 2023-2025”  finansowany jest z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

 

 „Program polityki zdrowotnej w zakresie zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego”  

Współpraca Fundacji Nie Widać Po Mnie z OIL w Warszawie daje, dzieciom lekarzy zrzeszonych w izbie, możliwość skorzystania z pomocy specjalisty zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Program przewiduje pomoc ich dzieciom w wieku 12-21 lat w zaburzeniach depresyjnych. Program zapewnia konsultacje diagnostyczne, a w przypadku zaistnienia konieczności także terapie obejmujące 25 spotkań ze specjalistą zdrowia psychicznego.  

Według danych UNICEF w Polsce na różne formy zaburzeń cierpi ok. 409 tys, młodych ludzi, natomiast dane Narodowego Funduszu Zdrowia z 2021 r. mówią o 630 tys. nieletnich, którzy wymagali specjalistycznej pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej. Często cierpią oni na depresję, która wykazuje też największy wpływ na ryzyko wystąpienia zdarzeń suicydalnych. Alarmujący jest również fakt, że pierwszy kontakt młodych pacjentów z systemem ma miejsce już na III poziomie referencyjnym, czyli w placówkach całodobowej opieki psychiatrycznej. Problem pogłębiają jeszcze braki kadrowe, które znacznie przyczyniają się do wydłużenia czasu oczekiwania na konsultacje. Obecnie wynosi on kilka, nawet kilkanaście tygodni.  

„Program polityki zdrowotnej w zakresie zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego w wieku 12-21 lat” realizowany jest do 30.11.2024roku. 

Aby zgłosić się do Programów dla seniorów lub dla dzieci wystarczy napisać maila na adres: [email protected] 

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z Województwa Mazowieckiego”   finansowany jest z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

 

Elżbieta Trybus / OIL w Warszawie

****** 

Fundacja Nie Widać Po Mnie od ponad 3 lat przełamuje tabu zaburzeń psychicznych. Jako jedna z pierwszych zaczęła głośno mówić o konieczności poprawy dobrostanu medyków. Nie odwracała głowy od problemu depresji, fobii, lęków, PTSD czy uzależnień lekarzy, pielęgniarek, ratowników, itp., uważając, że kreowanie stereotypu lekarza-herosa jest jedną z najbardziej krzywdzących go kwestii. Odbiera mu prawo do szukania pomocy i do bycia w kryzysie psychicznym, który finalnie jest źródłem wstydu, lęku czy obawy przed ostracyzmem. W(y)spa jest nowatorską inicjatywą, która ruszyła w 2021 r.. Od tego momentu z różnych form pomocy skorzystało już ok. 6000 medyków. W(y)SPA znalazła uznanie na arenie międzynarodowej, zdobywając  Bronze Winner International Hospital Awards 2022! Nagroda przyznawana jest między innymi dla instytucji współpracujących ze szpitalami, które wykazały się wybitnymi osiągnięciami w zapewnianiu dobrego samopoczucia i zrównoważonego rozwoju pracowników służby zdrowia poprzez innowacyjne projekty lub inicjatywy. 

Jednocześnie jest to inicjatywa “żywa”, która dostosowuje się do aktualnych potrzeb i oczekiwań medyków. Stąd współpraca z OIL w Warszawie. Kolejnym przedsięwzięciem w ramach jej realizacji jest “Badanie dobrostanu medyków”, o którym informować będziemy już wkrótce. 

Elżbieta Trybus / OIL w Warszawie

Skip to content