Skip to main content

Program „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji rodziców/opiekunów w zakresie rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży

 

Rodzina jest podstawowym systemem, w którym kształtują się wartości, postawy i zachowania społeczne każdego dziecka. Jeśli funkcjonuje ona prawidłowo, jej członkowie stanowią dla siebie wsparcie, a najmłodsi otrzymują właściwe wzorce zachowań i relacji. Rodzice zapewniają im poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji i wsparcia.

Przemoc domowa i uzależnienia burzą te podstawowe i najważniejsze funkcje. Stanowią istotny problem społeczny. Uzależnienie jednego domownika wpływa na pozostałych. Dzieci nabywają nieprawidłowych wzorców zachowań i sposobów regulacji emocji.

Tymczasem przemoc domowa sprawia, że nieletni tracą poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Agresywne zachowanie dorosłego niszczy ich poczucie własnej wartości oraz samoocenę. Sprawia, że żyją w ciągłym lęku i napięciu. Dzieci mogą stać się zamknięte w sobie i izolować się od innych. U nastolatków konsekwencją przebywania w dysfunkcyjnej rodzinie może być nasilenie agresji, działań ryzykownych  i intensyfikacja tzw. zachowania buntowniczego.

Problemy uzależnień i przemocy domowej są niezwykle złożone. Wystarczy wymienić rodzaje agresji. Wyróżniamy przemoc:

 • fizyczną,
 • psychiczną,
 • seksualną,
 • ekonomiczną,
 • przez Zaniechanie.

Ofiary przemocy domowej, a także osoby współuzależnione (w przypadku np. alkoholizmu) sami próbują tłumaczyć zachowanie bliskiego, ukrywać jego problem, a nawet przejmować na siebie winę za jego akty przemocy czy nadużywanie przez niego substancji.

O złożoności tych zjawisk piszemy w jednym z naszych e-booków przygotowanych w ramach programu: „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji rodziców/opiekunów w zakresie rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży”.

Autorką materiału edukacyjnego: “Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom” jest psychoterapeutka i pedagog specjalna współpracująca z dziećmi i młodzieżą. Porusza ona m.in. zagadnienia:

 • różne rodzaje form przemocy domowej w tym także przemocy gorącej i chłodnej
 • fazy przemocy domowej,
 • rodzaje rodzin dysfunkcyjnych,
 • mechanizmy uzależnienia,
 • środowiskowe wzorce zachowań,
 • wpływ uzależnień i przemocy domowej na dzieci.

Ten materiał ma za zadanie pokazać rodzicom, jak ważna dla nieletnich jest stabilna, zdrowa jednostka społeczna, jaką jest rodzina oraz jak ogromny wpływ na nich ma jej dysfunkcyjność.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Skip to content