Skip to main content

Światowy Dzień Choroby Alzheimera obchodzimy już po raz 29. Ustanowiony został w 1994 roku przez międzynarodową organizację Alzheimer’s Disease International (ADI). W tym dniu w ponad 60 krajach szczególną uwagę poświęca się demencji oraz chorym, walcząc jednocześnie ze stygmatyzacją i strachem.

Alzheimer – choroba powszechniejsza niż myślisz

Demencja typu Alzheimer jest powszechniejsza niż się wydaje. Według ADI 30 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu choroby otępiennej, z czego u 15-21 milionów jest to właśnie Alzheimer. Jest to najczęściej występujący rodzaj demencji.  Prognozy przewidują, że do 2050 roku liczba 30 milionów niemal się potroi i osiągnie 114 milionów.

W Polsce zmaga się z nią ok. 250 tys. osób

Alzheimer dotyka głównie osoby starsze, a wiek jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka. Po 65 rż. jej prawdopodobieństwo wynosi 10%, gdy tymczasem u osób między 60 a 65 rż – 2%.  

Etapy choroby 

Według najnowszego raportu wspomnianej wcześniej Alzheimer’s Disease International (ADI) aż u 75% chorych nie diagnozuje się demencji, a w krajach o średnich i niskich dochodach wartość ta sięga nawet 90%. 

Tymczasem wczesna diagnoza daje możliwość przygotowania się do dalszego życia z chorobą. Należy bowiem zaznaczyć, że dotyka ona nie tylko osobę starszą, ale także bliskich. Opieka wiąże się bowiem z ogromnym wysiłkiem fizycznym, emocjonalnym i psychicznym. 

Alzheimer przebiega w 3 etapach – lekkim, umiarkowanym i głębokim. 

Pierwszy z nich jest fazą łagodną, w której możliwe jest jeszcze samodzielne funkcjonowanie. Objawy w tym etapie

 • odkładanie rzeczy nie na swoje miejsce i ich szukanie,
 • powtarzanie pytań lub uwag, 
 • problemy z wypowiedzeniem do końca dłuższej wypowiedzi,
 • gubienie się w nowych miejscach,
 • zmiany nastrojów,
 • powtarzanie niektórych codziennych czynności takich jak posiłki, czy przyjmowanie leków. 

Już na tym etapie może pojawić się depresja. Dotyka ona 45-50% chorych. 

W fazie umiarkowanej osoba starsza zazwyczaj nie może pozostawać już bez stałej opieki. Pojawiają się:

 • zaburzenia pamięci krótko- i długotrwałej,
 • zapominanie słów,
 • problemy z orientacją nawet w bliskim otoczeniu,
 • nasilenie zachowań agresywnych,
 • zaburzenia rytmu dobowego,
 • omamy,
 • utrata umiejętności posługiwania się sztućcami i problemy w spożywaniu posiłków.

Etap III, czyli tzw. otępienie głębokie, wiąże się z całkowitą utratą możliwości funkcjonowania. Chory:

 • nie rozpoznaje bliskich, 
 • nie panuje nad czynnościami fizjologicznymi, 
 • nie rozumie mowy,
 • nie potrafi sam wykonywać prostych działań takich jak jedzenie i ubranie się. 

To trudna i ciężka choroba. Cierpi pacjent i jego najbliżsi. Nieznane są jednak jej przyczyny, co utrudnia badania nad środkami farmakologicznymi. Jednak specjaliści nie ustają w próbach. W 2021 roku w USA wprowadzono lek, który powoduje usunięcie blaszek amyloidowych będących przyczyną śmierci neuronów w mózgu osoby chorej. 

Pojawia się więc nadzieja.

Zachęcamy do lektury wcześniejszego artykułu na naszym blogu, gdzie odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące demencji typu Alzheimer

 

Skip to content